Samtalscoaching

Oavsett om du vill utvecklas i ditt arbete eller på det privata planet kanske du inte riktigt vet hur du ska göra det. Då kan coachning vara ett verktyg för dig att finna lösningar.
Som din coach hjälper jag dig utifrån dina behov och önskemål. Vi identifierar tankar, känslor och beteenden som begränsar och hindrar dig från att nå dina mål i livet.

"Coachning är att hjälpa någon annan att hjälpa sig själv"

Coachning är en professionell relation mellan två individer (coachen och klienten) där de ena hjälper den andra att nå personliga och /eller professionella mål på ett effektivt sätt.

I coachningen utgår vi från att var och en är expert i sitt eget liv och har de bästa svaren inom sig själv.
Vi utgår också från att alla har den kraften som krävs för att förändra det de vill. I coachningen fokuserar vi på lösningar och möjligheter och vi försöker ta fram var och ens unika potential.

Min coaching modell bygger på en effektiv och funktionell metod för att stärka din förmåga att ta ditt eget ansvar för ditt liv och se alla möjligheter i detta. Ditt mål och dina intressen står i centrum och jag erbjuder dig verktyg och stödjer dig i att hitta svaren och våga ta stegen mot en önskad förändring.

Alla kan behöva hjälp av en coach vid olika tillfällen i livet!

Priser för coachning

Prova på - första samtalet betalar du endast 100:- för en halvtimme. Detta för att både du och jag ska kunna känna om vi passar för varandra och att du tycker om min coachning.
Därefter kostar varje samtal 500:- för en timme.

Coachningen kan ske antingen via livemöte, online eller via telefon. Det spelar alltså ingen roll var du bor! 

KBT/ACT

Personling utveckling

KBT & ACT coaching handlar om att hjälpa dig att hjälpa dig själv - att bidra till att du ska må bättre och uppnå den eller de förändringar i ditt liv som du vill uppnå. Genom att hitta dina inre drivkrafter och definiera dina önskade resultat kommer du kunna få ut mer av din inneboende potential.
Hos mig kan du prova KBT & ACT coachning både genom riktiga möten med mig eller genom möte online.

Syftet med coachning

Kärnan i coachning är att utveckla människor, att använda sig av en process och en metod och att klargöra vem som har ansvaret för förändringen. Syftet med coachning är att frigöra potential hos den vi coachar, vilket betyder:

  • Öppna upp för nya möjligheter
  • Hitta svar, inre motivation och mening
  • Medvetandegöra och ta bort hinder
  • Ge stöd och fokus
  • Skapa resultat

Workshops/Föreläsning/Inspiration

Workshops och föreläsningar

Jag erbjuder även föreläsningar, workshops och inspirationsdag/hälsodag enligt önskemål. Detta kan handla om kost, träning, mindfullness och mental hälsa eller annat som har med hälsa att göra.