Qi Andning

Qi andning innefattar olika andningsövningar för att stimulera livsenergin. Övningarna handlar om att avlägsna kroppsliga och mentala blockeringar, öva upp koncentrationsförmågan och den mentala närvaron i kroppen, träna koordination, balans och styrka. Att få kontakt med QI energin och lära sig styra den dit där den behövs.  Qi andning är ett sätt att aktivera sina egna inre krafter för att förebygga och stärka den kroppsliga och själsliga balansen i största allmänhet. Genom kontakt med och medveten förmedling av Qi kan extraordinära mentala och fysiska krafter mobiliseras.
Övningarna förenar och balanserar Yin/Yang förhållandet i kroppen och ser till att energin kan flöda fritt.  
När du uppnår balans mellan Yin och Yang kommer din hälsa och ditt välbefinnande att öka dramatiskt och du upplever en livskvalitet som får dig att se på livet på ett nytt sätt. Motgångar blir utmaningar, ouppnåeliga drömmar blir möjliga, din självkänsla och ditt välbefinnande når oanade höjder. Med daglig träning lär du dig till och med att bromsa åldrandet.  
  
Qi andning innebär manipulation av energiflödet i ens egen kropp med hjälp av olika övningar samt kontrollerad bukandning. Ett viktigt moment i Qi andning är att fokusera Qi till en punkt i buken strax nedanför naveln som betraktas som kroppens livscentrum. Området kallas dantien på kinesiska, hara på japanska.
  
Daglig QI andning har en rad fysiologiska och psykologiska effekter, bl.a. sänkt blodtryck och puls, minskad ämnesomsättning och syreförbrukning samt viss dämpning av nervsystemets aktivitet slutligen är den avsedd för att balansera kropp och själ.
Är du intresserad av att lära dig mer om detta! 

LÄS MER HÄR